keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Képzés, oktatás

„Fókuszban a szakképzés” – Szakképzési Fórum

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara „Fókuszban a szakképzés” címmel szakképzési fórumot szervez, melyre meghívja a téma iránt érdeklődő vállalkozások és szakképző intézmények képviselőit.

A Fórum célja, hogy összefoglalja a szakképzés aktuális változásait és bemutatásra kerüljenek a KRÉTA Duális Moduljának fejlesztései. Az előadásokat követően lehetőség nyílik konzultációra is.

Időpont: 2023. november 15 (szerda) 10.00 óra

Helyszín: Mindszentyneum – Mindszenty József Látogatóközpont – Mindszenty József terem (8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 4-6.)

Program

 • Regisztráció
 • A duális képzés jogszabályi változásai – előadó: Klész Tibor duális képzési osztályvezető (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
 • A KRÉTA Duális Moduljának kezelése és fejlesztései – előadó: Szabó László oktatási igazgató (Educational Development Informatikai Zrt.)
 • Konzultáció

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni 2023. november 10-ig lehet.

A regisztráció során a Megjegyzés rovatban megküldhetik előzetesen felmerülő kérdéseiket, amit továbbítunk az előadók részére.

Kapcsolódó tartalmak:

Lezajlott az Ágazati Alapvizsga Elnökök és a Vizsgafelügyelők szakmai felkészítése

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarához idén ősszel pályázatot benyújtó és már kinevezéssel rendelkező Ágazati Alapvizsga Elnökök és Vizsgafelügyelők részére 2023.09.25-én  tájékoztató előadást, felkészítést szervezett.

A jó hangulatban telt előadáson a vizsgáztatás szabályainak változásai mellett, a helyi sajátosságokkal, jellemző problémafelvetésekkel kiegészítve történt a konzultáció. Az ágazati alapvizsga elnököknek és vizsgafelügyelőknek a tájékoztató előadás, felkészítés lezárásaként egy ellenőrző kérdéssort kellet megválaszolniuk, amely kérdéssort a Magyar Kereskedelmi és Iparkamar állított össze és értékel ki.

A vizsgaelnök és felügyelő csak akkor delegálható egy-egy vizsgára, ha kinevezése mellett az ellenőrző kérdéssort megfelelően kitölti. A tudás frissítésen és az azt követő számonkérésen minden kinevezéssel rendelkező elnöknek és tagnak 3 évente részt kell venni. Ezt a vállalást az országos névjegyzékbe kerüléskor, a pályázat benyújtásával elfogadták.

Elindultak az őszi Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzések

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2023. szeptember 7-én elindulta az őszi kamarai gyakorlati oktatói képzés azoknak a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereknek/szakoktatóknak, akik duális képzőhelyen szeretnének a tanulók szakirányú oktatásában részt venni.

Az 50 órás képzésen a 22 szakember 80 %-os támogatási* intenzitással vesz részt. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A tréning szakaszban a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. A képzés során életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében.

A tanúsítvány megszerzéséhez online vizsgán és egy szituációs vizsgán is számot kell adni a képzésben részt vevőknek a tudásukról szeptember végén.

*A támogatott képzés az KIM finanszírozásában valósul meg a GFA képzési alaprész terhére. (GFA-KA-KIM-17/2022/TK/23.)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

Sikeres vizsgát követően 14 szakember vehette át kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványát

Az online és szituációs vizsgát követően 14 szakember vehette át kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványát a Vizsgabizottságtól 2023.04.25-én a Kamarák Házában.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamar által szervezett 50 órás kamarai gyakorlati oktatói képzés 80 %-os támogatással valósult meg.

Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjedt ki. A tréning szakasz során a szakemberek olyan képességekre tehettek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhattak a képzés során, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munkában. A résztvevő szakemberek a tanúsítvány birtokában duális képzőhelyen oktatói feladatokat láthatnak el, és a megszerzett tudást alkalmazva oktathatják és irányítják a tanulókat az adott cégnél a szakirányú oktatás során.

Gratulálunk a sikeres vizsgához!

Pályázati felhívás – képzőhely ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamar várja azoknak a szakembereknek a pályázatait akik szakértőként részt kívánnak venni a duális képzőhelyek ellenőrzésében.

A pályázati kiírás célja:

Duális képzési helyszínek ellenőrzése, a szakképzési munkaszerződéssel, együttműködési megállapodással, és / vagy tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulói munkahelyek alkalmassági ellenőrzése, azok rendszeres látogatására létrehozott szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvétele.

A pályázat beadásának formai feltételei:

A névjegyzékbe való bekerülés / hosszabbítás iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. Az adatlap minden pontját kérjük kitölteni.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázati adatlapon megjelölt szakmacsoportoknál megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint:

Minimális feltételek:

 • szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmacsoportban, vagy
 • szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, továbbá öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmában,
 • szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen, előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik.
 • büntetlen előélet.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik
 • vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (igazolvány másolata)
 • a pályázó nyilatkozatai (1.sz., 2. sz., 3. sz. melléklet)

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata:

A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani a Zala Vármegyei Kereskedelmi és iparkamarához! (8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 24.)

Jelen pályázati időszak benyújtási határideje: nincs aktuális időszak

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Pályázat –Kamarai szakértői névjegyzékbe kerülésre”

 

A névjegyzékbe kerülő vállalja:

 • A kamara által szervezett 32 órás szakértői felkészítésen részt vesz, majd annak végén vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően a kamara Tanúsítványt állít ki, mely a következő 3 évig szakértői tevékenységre jogosítja. Tanúsítvány hiányában szakértői tevékenység nem folytatható.
 • A megpályázott területen – előzetes egyeztetést követő – tevékenységben való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
 • A személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi a területi kamara felé.

Fontos változás a felnőttképzésben!

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023. február 23. –án Kormos Mónika felnőttképzési szakértő előadásában „JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN, ÚJ TEENDŐK A GYAKORLATBAN 2023.01.01-TŐL”címmel konzultációval egybekötött ingyenes rendezvényt szervezett a felnőttképzésben tevékenykedő cégek és a téma iránt érdeklődők számára.

Helyszínként a Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Deák terme szolgált.

Kormos Mónika elmondta, hogy a felnőttképzést, a felnőttképzőket érintő változások kapcsán a Kulturális és Innovációs Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya kiadott egy  Jogértelmezési Segédletet, amellyel egyértelművé tették a jogszabály-módosítás mögötti jogalkotói szándékot, segítve a hatékony jogalkalmazást a közös cél, a jogszerű és szakszerű felnőttképzés megvalósításának támogatására.

A felnőttképzési szakértő az  egyik legfontosabb változásként említette azt, hogy a   parlament által már jóváhagyott, felnőttképzési törvény módosítás 2023 január 1-én életbe lépett, és a FAR adatszolgáltatási kötelezettség 3 munkanapos szabálya miatt meglepetéseket okozhat azoknak a képzőknek akiknek folyamatban lévő képzéseik vannak.

Módosult a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó azon rendelkezése, mely szerint a felnőttképző a támogatott képzésekre és a képzési hitellel érintett képzésekre kiterjedően a képzés ütemezésére vonatkozó adatok (a képzés képzési csoport szerinti haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezése) szolgáltatására is köteles. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzésekre, a belső képzésekre és a jogszabály alapján szervezett képzésekre nem terjed ki. Bár utóbbi kört a szabályozás külön nem nevesíti, ugyanakkor a támogatásokkal összefüggő adatszolgáltatás előírásának jogalkotói célja miatt – mely kifejezetten az engedélyhez kötött, támogatásból megvalósuló képzések nyomon követése – e kötelezettség (a belső képzésekhez hasonlóan) a jogszabály alapján szervezett képzésekre sem vonatkozik. A rendelkezést a folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell. Azon képzések esetén, amelyek befejezésének időpontja 1 (Fktv. 2. § 6a. pontja) a rendelkezés hatályba lépését megelőző időpontra esik és azt követően már csak a tanúsítvány kiállítása valósul meg, a képzés ütemezését nem szükséges feltölteni.

Az Fktv. módosítás alapján a felnőttképzőnek az előzetesen minősített képzési program mellett az előzetes minősítést elvégző felnőttképzési szakértő nevét, a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi számát és az előzetes minősítés időpontját is fel kell töltenie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR). Az adatok megadásánál a felnőttképzési szakértő nyilvántartásba vételi számának pontos megadása esetén a FAR automatikusan kitölti az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nevét. Így a nyilvántartásba vételi szám mellett elegendő az előzetes minősítés időpontját rögzíteni. E rendelkezés beiktatását az összeférhetetlenség kizárása indokolja annak megakadályozása érdekében, hogy a felnőttképzőt érintő ellenőrzési folyamat során az előzetes minősítést végzett felnőttképzési szakértőt – ugyanazon intézményt érintően – a hatóság szakértőként rendelje ki.

Kormos Mónika a megtévesztő felnőttképzési  hirdetési tartalmak szankcionálásával kapcsolatban kiemelte, hogy Az Fktv. új rendelkezése a képzésben részt vevők érdekeink védelmében megteremti a jogalapját a megtévesztő felnőttképzési hirdetési tartalmakkal szembeni szankció alkalmazásához. A felnőttképző a jövőben nem használhat olyan elnevezéseket a képzéseire, amelyek megegyeznek más képzési rendszerekben (szakképzés, felsőoktatás, jogszabály alapján szervezett képzések) használatos képzések elnevezéseivel, illetőleg a hirdetései, tájékoztatói utalást sem tartalmazhatnak az ezen képzéseken megszerezhető végzettségekre, vagy a képzések elvégzésével betölthető tevékenységekre, munkakörökre. Az ezen rendelkezés megsértése súlyos jogszabálysértésnek minősül, mely az Fktv. 20. § (3a) és (5)-(5a)2 bekezdése, valamint a Vhr. 31. §3 -a szerinti jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után a bejelentés alapján vagy engedély birtokában folytatott felnőttképzési tevékenység esetében egyaránt.

A felnőttképző intézményeket a 2023-as évben Pest vármegyében a Kormányhivatalok  Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályai az alábbiak alapján ellenőrzi:

„Az ellenőrzés tárgya: Annak ellenőrzése, hogy a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét bejelentés alapján, illetve engedély birtokában a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően végzi, valamint a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adatai a valóságnak megfelelnek. Ha a felnőttképző felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély alapján is folytat, az ellenőrzésre mindkét felnőttképzési tevékenységre egyszerre kiterjedően kell kiválasztani.

 Az ellenőrzés eszköze: Hatósági ellenőr, vagy szakértői bizottság közreműködésével végrehajtott helyszíni vizsgálat, amely elsősorban a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok vizsgálatára, óralátogatásra, nyilvántartásokban szereplő adatok valóságtartalmának vizsgálatára terjed ki.” – forrás: Pest vármegyei Kormányhivatal – HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2023.

 

 

 

 

Felnőttképzési jogszabály változások 2023 január 1-től

Az Országgyűlés 2022. december 7-én elfogadta és a Magyar Közlöny 2022. évi 209. számában 2022.12.19-én megjelent az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény.

A felnőttképzést, a felnőttképzőket érintő változások kapcsán a Kulturális és Innovációs Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya a csatolt Jogértelmezési Segédletet adta ki, amellyel egyértelművé tették a jogszabály-módosítás mögötti jogalkotói szándékot, segítve a hatékony jogalkalmazást a közös cél, a jogszerű és szakszerű felnőttképzés megvalósításának támogatására.

Üzleti7 – WorldSkills Hungary online magazin

Megjelent a WorldSkills Competition 2022 Special Edition verseny eredményeit összefoglaló Üzleti7 – WorldSkills Hungary online magazin.

A kiadványról bővebben»

Tanulóból Tanítóvá – Mesterlevél átadás a kamaránál

A sikeres vizsgákat követően nyolc fodrász és hat cukrász szakember tette le fogadalmát és vehette át mesterlevelét november 23-án, a Kamarák házában. A szakembereket és a meghívott vendégeket Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte, az ünnepélyes rendezvényen megjelent Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja – aki a Zala Megyei Közgyűlés alelnökeként is köszöntötte a mestereket -, valamint Szabó Károly a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja.

„Nehéz ma jövőt tervezni, de az a szakember, aki tanul, folyamatosan képezi magát, az mégis a jövőbe vetett hitéről tesz tanúbizonyságot” – fogalmazott köszöntőjében Kovács Dezső, hozzátéve, a tudás egyben a ma nagyon fontos alkalmazkodó képesség feltétele is. Bene Csaba a Zala Megyei Közgyűlés elismerését is tolmácsolva arra mutatott rá, hogy a mesteri cím elérése a szakma gyakorlásának csúcsát jelenti, ugyanakkor a mai felgyorsult világban legalább ilyen fontos látni, hogy a csúcson maradni legalább ekkora kihívást jelent majd. A „régi” mesterek nevében Sendula Péter szakácsmester köszöntötte a kollégákat, a most avatott mesterek nevében Mester Anita köszönte meg a felkészítők munkáját és a lehetőséget. „Tanulóból tanítóvá váltunk” – fogalmazott, utalva a mesterek évszázados szerepére az utánpótlás-nevelés területén.

A cukrász szakmában Mesterlevelet vehetett át Bagladi Gabriella, Borongics Anett, Domina-Kiss Veronika, Flórián Alexandra, Kövér Zoltánné és Völlerné Pál Mónika. A fodrász szakmában Cserépné Somogyi Renáta, Csillag Balázs, Fekete Nikolett Légárt Gyöngyi Zsófia, Lukácsné Szitkovics Rebeka, Mester Anita, Peresztegi Adrienn és Süle Gábor vehette át Mesterlevelét.

Az ünnepség keretében köszöntötte a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idei, megrendezését tekintve rendhagyó WorldSkills világversenyen, a víz-, gáz-. és fűtésszerelő versenyszámban ezüstérmet szerző megyeszékhelyi Offner Mártont. A mesterlevél átadó ünnepségről bővebb beszámolót a Zalai Gazdaság novemberi számában olvashatnak.

Gratulálunk a frissen avatott mestereknek!