keresés a weboldalon

Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

A támogatás két komponensből áll:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmény fedezésére

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás (akkor vehető igénybe, ha ‘A’ komponenssel kapcsolatban támogatói okirattal rendelkeznek!)

A támogatási kérelem benyújtásához kötelező regisztráció szükséges, melyet 2022. december 15., 19.00 óráig lehet megtenni az erre a célra létrehozott felületen: www. energiatamogatas2022.hu

A regisztráció ügyfélkapus bejelentkezés után történik.

Támogatásban részesíthetők köre:

A. komponens:

 • regisztráció benyújtásakor KKV-nak minősül
 • vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének nagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik
 • a vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2%-át
 • a vállalkozás 2021. évről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén felmerült költségek támogathatók
 • támogatói okirat biztosítékaként kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles

B. komponens:

 • vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A komponens) részesül
 • olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni
 • rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Elszámolható költség és támogatás intenzitása:

A. komponens:

2021. október, november, december havi, illetve 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (teljes elszámolható költség). Az ÁFA és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek.

A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. komponens:

A támogatás alapja a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltsége, a támogatás maximális mértéke ennek 15%-a önerő-kiegészítésként.

(A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.)

A támogatási kérelmeket hónapokra külön-külön is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra egyszerre is benyújtani a támogatási igényt.

Igényelhető maximális támogatás: minkét támogatási formában:

 • 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás válságtámogatásként (ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatás céljából) veszi igénybe
 • 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás de minimis támogatásként veszi igénybe

A támogatási időszakban a támogatási jogcímeket kombinálhatja.

Kötelező vállalások (A és B komponens is): vállalkozás vállalja,

 • hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére
 • energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:

Határidő: Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napja

Módja: online. www.energiatamogatas2022.hu

B komponens esetén rendelkezni kell az ‘A’ komponens vonatkozásában támogatói okirattal és a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.