keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

ATA Carnet

ATA igazolvány

Kérjük figyelembe venni, hogy az oldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek!

 

Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely egy éven keresztül lehetővé teszi az áruk vámmentesen történő ideiglenes kivitelét.

Az ATA igazolvány alkalmazását nemzetközi vámegyezmények: az ATA Egyezmény és az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes elfogadó országok saját törvényei szabályozzák.

Az ATA igazolvány előnyei:

 • az ATA igazolvány kiváltásával költségei előre kalkulálhatók, hiszen a kamarai költségeken felül, az igazolvány szabályos használata esetén, további összegekkel (pl. beviteli vám, adó, egyéb illeték) már nem szükséges számolnia az igazolványt elfogadó beviteli vagy tranzitországokban;
 • az ATA igazolvány gördülékennyé teszi a határátlépést, hiszen az utazása során ugyanazt a már előre kitöltött vámokmányt kell benyújtania minden elfogadó országban, minden vámkezelésnél;
 • az ATA igazolvány kiváltása rövid időt vesz igénybe, és a színes lapoknak köszönhetően a használata egyszerű;
 • az ATA igazolványt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják;
 • az ATA igazolvány árujegyzékében felsorolt árukra az érvényességi időn belül akár több alkalommal és részszállítmányonként is kezdeményezhető ideiglenes beviteli, kiviteli vagy árutovábbítási vámeljárás;
 • a kibocsátástól számított egy évig érvényes;
 • bizonyos esetekben lehetőség van meghosszabbítani az ún. csatlakozó igazolvány kiváltásával, amely az eredeti igazolvány lejáratától számított még egy évig érvényes (összesen tehát max. 2 évig használható).

 

Az ATA Egyezménynek jelenleg 78 ország a tagja, létszámuk folyamatosan bővül.
(Brazíliába átmenetileg nem szállíthatók áruk ATA igazolvánnyal!)

Az Európai Unió területén belül nincs szükség az igazolvány használatára.

Az ATA igazolvánnyal szállítható áruk felhasználásuk szerint:

 • kiállításra, vásárra, bemutatóra,
 • munkavégzésre,
 • versenyre, színházi előadásra, koncertre
 • stb.

A felhasználási lehetőségek az ATA Egyezményben részt vevő országok szerint változnak.

A nyomtatvány a kibocsátó kamaráknál vásárolható meg, majd kitöltés után a kamara munkatársa hitelesíti az igazolványt. Ezt követően egy indító vámhivatal elvégzi a az ún. elővámkezelést, azaz előjegyzésbe veszi az igazolványon szereplő árukat.
Az ATA igazolvány érvényessége:

Az ATA igazolvány a kibocsátástól számított 1 évig érvényes.
Számos tagország elfogadja az úgynevezett csatlakozó igazolványt (Anschluss-CarnetReplacement carnet), amely akár további 1 évvel meghosszabbíthatja az eredeti igazolvány érvényességét.

Az igénylés folyamata:

1. Az ügyfél érdeklődésére a kamara elküldi a kitöltendő dokumentumokat (alapadatok sablon, árulista minta, stb.), amelyeket az ügyfél visszaküld e-mailben. Az ATA-szerződést (2 példány) és az ATA-szerződés mellékletét képező banki felhatalmazólevelet (3 példány) az ügyfél kitölti, utóbbit a banknál ellenjegyezteti.

2. A beérkezett adatok alapján a kamara előkészíti az ATA igazolványt az ATA Gateway programmal.

3. A nyomtatásra kész okmányt a kamara megküldi az ügyfélnek ellenőrzésre, aki írásos visszajelzést ad annak megfelelőségéről.
Az igazolvány kiadása után új lapokkal az okmány már nem egészíthető ki!

4. Az aláírásra jogosult ügyfél, vagy meghatalmazottja (meghatalmazás birtokában) megjelenik a kamarában az okmány személyes átvételére (Bélyegző szükséges, amennyiben rendelkezésre áll!). Az ügyfél átadja az eredeti ATA-szerződéseket (2 példány) és az eredeti banki felhatalmazóleveleket (2 példány).

5. Az ATA igazolvány átadását követően átvételi elismervényt készít a kamara, amely alapján történik az átutalásos számla kiállítása. (kivételes esetben készpénzes számla)

6. Az ügyintézés befejeztével az ügyfélnél maradó dokumentumok: ATA igazolvány, ATA-szerződés (1 példány), banki felhatalmazólevél (1 példány), átvételi elismervény.

7. Az ügyfél döntésétől függően a helyi vámhivatalnál „elindítható” az okmány, azaz a vámhivatal megteszi az ún. elővámkezelést (gördülékenyebbé teheti a kiléptetést az EU-ból). Amennyiben ez nem történik meg, akkor az EU-ból való kilépésnél történik meg az okmány első kezelése.

Az okmány használatakor szükséges dokumentumok:

 • ATA igazolvány
 • vámkezeltetéshez szükséges meghatalmazás (amennyiben képviselő kezelteti az okmányt)

Minden szükséges dokumentum az oldal alján letölthető.
FONTOS! A nyomtatványokon semmilyen változtatás nem végezhető (formátum, formázás stb.)!!!

Ügyintézés időtartama: amennyiben minden dokumentum rendelkezésre áll, 2-3 munkanap.

Az ATA igazolvány díja:

Az ATA igazolvány hitelesítési díjának kiszámítása a kivitelre szánt áru értéke alapján történik (kérelmező becslése, az árulistában feltüntetendő).
A kiváltáskor – a nem rendeltetésszerű használat esetére,- egyszeri óvadék letétele szükséges, amely összeget a kamara az igazolvánnyal történt elszámolást követően (potenciális reklamáció fenn nem állása esetén) felszabadít. A két tételhez számítandó hozzá még a nyomtatáshoz használt lapok díja.

Reklamáció keletkezhet a külföldi vámhatóság nyomozási eljárása során azon áruk után, amelyek újrakiviteléről nincs információjuk. Pl. azon áruk esetében, amelyek nem kerültek időben visszaszállításra, illetve nem megfelelően igazolt a visszaszállításuk, elvesztek, ellopták, megsemmisültek, eladásra kerültek anélkül, hogy azokat elvámolták volna.

 

Ügyfélfogadás:

A személyes ügyintézéshez előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés szükséges (ld. Kapcsolat).

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK: