keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzés

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

 

Célcsoport:

Azon gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek/szakoktatók, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

2019. szeptember 1-jétől duális képzőhelyen oktató az lehet, aki:

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki

 • szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
  • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
  • az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a 60. életévét betöltötte.

Célok:

Magas szintű, a mai kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő ismeretek elsajátítása, amely ismereteket az oktatók a mindennapi munka során hasznosítani tudnak. Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

Képzési idő:

50 óra, mely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet (3 alkalom) és 25 óra tréning (egybefüggő 3 nap)

Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A tréning szakasz során a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében.

Vizsga:

Az elméleti képzést egy online vizsga zárja. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja. Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki. Képzési és vizsgadíj: 90.000+ÁFA

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga elvégezhető 80 %-os állami támogatással (a jelentkezőnek 18.000 Ft + ÁFA önrészt kell befizetnie), melynek odaítéléséről a területi kamara dönt.

Kamaránk a jelentkezések számának alakulása, valamint az egy cégtől beérkezett jelentkezések mennyisége és a rendelkezésre álló támogatási keret alapján dönt annak felhasználásáról és odaítéléséről.

Jelentkezés feltételei:

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára történő jelentkezés feltétele a megfelelő, szakirányú szakmai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlatban eltöltött idő (a szakképzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésétől számítva!), melyek hivatalos dokumentumokkal történő igazolása szükséges. A dokumentumokat kérjük a jelentkezési laphoz csatolni!

Csatolandó dokumentumok:

Jelentkezés határideje: 2023.08.23.

Képzés ütemezése:

A nagy érdeklődésre való tekintettel az ősz folyamán emelt létszámmal hirdetjük a képzést. A megfelelő létszámú jelentkezés esetén a 25 órás elméleti oktatás egyben kerül lebonyolításra, míg a szintén 25 órás érzelmi intelligencia tréning két, maximum 13-13 fő csoportban valósul meg.

A képzés tervezett órarendje itt letölthető!

 

További információ:

Név: Gyenese-Eszteró Nikolett gyakorlati oktatói referens

Telefon: 92/550-519 és a 0630/366-0960

E-mail: gyakorlatioktatokepzes@zmkik.hu

 

A támogatott képzés az KIM finanszírozásában valósul meg a GFA képzési alaprész terhére. (GFA-KA-KIM-17/2022/TK/23.)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Minőségpolitikai Nyilatkozata a felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan.