keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Mesterképzés és vizsga

 


A mesterképzésről általában

A mesterlevél szakmai megítélése pozitív és negatív módon is változott az elmúlt évtizedekben, de az egyértelműen megfigyelhető, hogy a piac szereplői, a szaporodó negatív felhang mellett, még most is minőséget és tudást társítanak a mesterember szóhoz. A mester cím magasabb szintű szakmai tudást egyértelműsítő, piacformáló, a piac szereplői közötti tisztulási folyamatot elősegítő tartalmi átalakítása mára több szempontból is halaszthatatlanná vált.

 1. A kamarai gyakorlati oktatói és képzési rendszer bevezetésével funkcionálisan változott a mestervizsgára jelentkezés motivációja.
 2. A szakmák mester címmel rendelkező képviselőinek etikai és erkölcsi fedhetetlensége, mint megkérdőjelezhetetlen minőség kell, hogy megjelenjen a mester titulusban.
 3. Értékmegőrzés: egy-egy konkrét szakma hagyományainak és tudástárának felelevenítése és megőrzése mellett a hagyományokat a korszerű új ismeretanyagokkal szükséges ötvözni azokban a szakmákban, ahol ez elengedhetetlen.

 Mestervizsga minden olyan szakmában szervezhető, amelyben a mestervizsga követelményei rendeletben kihirdetésre kerültek.

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.  A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet hivatott képviselni.

A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahely teremtéshez.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a mestervizsga jelentkezési lap kitöltése.

Ki jelentkezhet mestervizsgára?

 • Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
 • Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.
 • A képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

Mit jelent a támogatott mesterképzés? 

Ebben az esetben 80 %-os támogatásra jogosult a jelentkező, így a képzés és vizsga költsége csökken ez 2022. évben 84.000 Ft. Ez a lehetőség csak korlátozott keretszámig áll rendelkezésre. Valamint feltétel, hogy a képzésről való hiányzás nem éri el a 20 %-ot.

Ki jelentkezhet támogatott mesterképzésre?

 • Az a gazdálkodó, aki már foglalkoztat tanulószerződéssel/együttműködési megállapodással vagy szakképzési munkaszerződéssel tanulót.
 • Az a leendő gyakorlati oktató, aki kötelezettséget vállal arra, hogy gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi.

Mennyi időt vesz igénybe a mesterképzésre?

 • Általában 3-4 hónapot vesz igénybe és heti 1-2 nap elfoglaltságot jelent.
 • A mesterképzés időtartama általában összesen 180 óra, ami az alábbi részekből áll:
  • 110 óra szakmai tanfolyam (elmélet és gyakorlat)
  • 40 óra pedagógiai módszertani tanfolyam
  • 30 óra vállalkozásvezetési tanfolyam

                      szakács, pincér, cukrász szakmában 250 óra – 180 óra szakmai tanfolyam

Mennyi a tanfolyam- és vizsgadíj?

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely – eszköz-és anyagigény.

Hány fő esetén indul a képzés?

A képzéseket minimálisan 5-6 fő jelentkezése esetén indul (minden további szükséges feltétel megléte mellett) Kisebb létszám esetén átirányított vizsgázási lehetőséget tudunk biztosítani más területi Kamarához.

A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában, hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahely teremtéshez.

 

További információ a 92/550-518 és a 0630/4870-807 telefonszámokon vagy a mesterkepzes@zmkik.hu címen kérhető.

 

 

A mestervizsga a tevékenység önálló gyakorlásához vagy szakmai irányításhoz a melléklet szerinti szakmák esetében kötelező.

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Minőségpolitikai Nyilatkozata a felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan.