keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vizsgadelegálás

Monitoring kérdőívek 2023

Tisztelt Vizsgafelügyelő! Tisztelt Ágazati Alapvizsga Elnök!

Kérjük segítse munkánkat az alábbi kérdőív(ek) kitöltésével és értékelje a vizsgát amin közreműködött!

Az adatok kitöltésével a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara munkaerő-piaci monitoring 2023-as kutatásához szolgáltat adatot.

Ágazati alapvizsga monitoring kérdőív – Ágazati Alapvizsga Elnökök részére

Szakmai vizsga monitoring kérdőív – Vizsgafelügyelők részére

Köszönjük közreműködését!

 


 

A szakmai vizsgák és ágazati alapvizsgák jogszabályi hátterét A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

Ágazati alapvizsga

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást az ágazati alapoktatás előzi meg. Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. Az ágazati alapoktatás kizárólag szakképző intézményben szervezhető meg.

Ágazati alapoktatást

 • a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán,
 • szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon,
 • kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben (érettségi végzettséggel, valamint második szakmatanulás esetében beszámítás, felmentés nélkül) a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

Az ágazati alapoktatást a szintén a szakképző intézményben szervezett ágazati alapvizsga zárja. Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulóknak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény szervezi. (A szintvizsgát korábban a gazdasági kamara szervezte.) Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. A vizsga elnökét a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, a vizsgabizottság többi tagja a szakképző intézményben dolgozó oktatók közül kerül felkérésre. Az ágazati alapvizsga teljesítése az év végén adott bizonyítványba bejegyzésre kerül, ez meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot is igazol. A tanulók a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat azzal, hogy az általuk választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkozniuk. A sikertelenül vizsgázó tanulók magasabb évfolyamra nem léphetnek.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ez azt jelenti, hogy ezzel a beszámítással ágazati alapvizsga nélkül is elkezdhető a szakirányú oktatás.


Pályázat ágazati alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzékbe

A ágazati alapvizsga elnöki névjegyzékbe a jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentáció beadási határideje a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felé: FOLYAMATOS


Letölthető dokumentumok:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Dömötör Szabina – vizsgadelegáló referens
Telefon: 06 92 550514 , Mobil: 06 30 6185272
E-mail:vizsgadelegalas@zmkik.hu


Ágazati alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzék

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarához benyújtott és kinevezett ágazati alapvizsga elnökök listája. bővebben» 


Szakmai vizsga

A szakmai vizsga állami vizsga, amely az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. A szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai tartalma ún. képzési és kimeneti követelményekben kerültek meghatározásra.

A szakmákhoz kötelezően alkalmazandó képzési és kimeneti követelmények (amely tartalmazza a vizsgakövetelményeket is) megtekinthetőek ide kattintva.

A szakmai vizsga részei

a) interaktív vizsga (számítógép alkalmazását igénylő központi vizsga)

b) projektfeladat (gyakorlati vizsgatevékenység)

A szakmai vizsga vizsganapjai

A szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani. A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tenni.

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményében határozza meg, míg a projektfeladat vizsgaidőpontjáról az akkreditált vizsgaközpont dönt.

A vizsgabizottság

A vizsgabizottság 3 tagból áll, amelynek

 1. mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
 2. ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
 3. értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

A vizsgafelügyelő

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Feladatai:

 1. a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
 2. a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,
 3. vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
 4. ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
 5. tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
 6. gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.

 

A szakmai vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről, valamint az időpontjáról és a szakmai vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról az akkreditált vizsgaközpont – a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal – tájékoztatja a vizsgafelügyelőt.

A vizsgafelügyelő díjazását az akkreditált vizsgaközpont saját hatáskörében határozza meg.


Pályázat a vizsgafelügyelői névjegyzékbe

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe a jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentáció beadási határideje a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felé: FOLYAMATOS

Letölthető dokumentumok:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Dömötör Szabina – vizsgadelegáló referens
Telefon: 06 92 550514 , Mobil: 06 30 6185272
E-mail: vizsgadelegalas@zmkik.hu


Vizsgafelügyelői névjegyzék

A Zala Vármegyei kereskedelmi és Iparkamarához benyújtott és kinevezett vizsgafelügyelők listája. bővebben»