keresés a weboldalon

Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara

Duális képzés finanszírozása

2022. január 1-től megszűnt a szakképzési hozzájárulás, és ezzel egyidejűleg kiegészült a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról (a továbbiakban: Szocho tv.) a szakképzési hozzájárulást érintő kedvezményekkel.

A szocho mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökkent. Így a foglalkoztatót a 2021-ben terhelő 17%-os befizetés 13%-ra csökkent.

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzésihozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradtak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le. Ilyen csökkentési lehetőségek (normatívák) a következők: az arányosított önköltség a tanuló és a képzésben részt vevő személy, valamint a hallgatók esetében az alapnormatíva alapján számított normatívák; a 20%-os sikerdíj; a harmadik személynél történő felnőttfoglalkoztatás esetén 50%-os elszámolás, és a kifutó jelleggel még köthető Együttműködési megállapodás.

 

Arányosított önköltség

A szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozó adókedvezmény mértékét úgy határozzuk meg, hogy az önköltséget (2021. január 1-től 1.200.000 Ft/fő/ év) megszorozzuk a súlyszorzókkal (Szkr. 332/A. § szerinti szakmaszorzó és évfolyami szorzó). Az így kapott összeget elosztjuk az adott év naptári napjainak számával, így kiszámoltuk a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egynapi mértékét.

Az éves adókedvezmény megállapításához az önköltség napi mértéket megszorozzuk – szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjainak számával, így megkapjuk az egy tanulóra jutó éves összeget.

Számítási példa (építőipar ágazat esetén):

Önköltség (központi költségvetésről szóló törvény alapján): 1.200.000 Ft /fő/ év

Súlyszorzó építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében: 2,42

Évfolyami súlyszorzó az első évfolyam: 1,20

Munkanapok száma 2022-ben: 254

Tanítási napok száma: 178 nap, ebből iskolai napok száma (becsült): 85 nap

 

Napi önköltség:

(önköltség * ágazati súlyszorzó * évf. súlyszorzó) / munkanapok száma adott év

(1.200.000Ft * 2,42 * 1,20) / 254 = 13.719 Ft/tanuló/nap

Havi önköltség (becsült):

 1. 2021. szeptember hó (munkanapok száma 22, iskolában töltött napok száma: 10)

13.719 * 12= 164.628 Ft/hó/tanuló              

Éves önköltség (becsült):

napi önköltség * (éves munkanap – iskolai napok száma)

 

13.719 * (254-85) = 2.318.511 Ft/év/tanuló

 

Elszámolás a képzésben részt vevő tanulókkal (felnőttképzési jogviszony) kötött SZMSZ után

Ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a bruttó kötelezettség a Szocho tv. 17/A.§ (2) bekezdés szerint az adókedvezmény 50 %-ával csökkenthető.

Példa: Építőipar ágazat (fenti példa alapján)

napi önköltség: 13.719 Ft/tanuló/nap 50%-a: 6860 Ft/tanuló/nap

 

Munkabér fizetési kötelezettség és adócsökkentés

Oktatási nap / Ledolgozott gyakorlat Közeli hozzátartozó halálakor 2 nap mentesítés Munkaszüneti nap (ha a bérprogramban ad rá díjazást = osztószámba beszámít) Külső helyen folytatott gyakorlat

(44 napos szabály)

Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Munkabér Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet

teljes időtartama alatt

Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető

 

Szabadság Betegszabadság

(3,4,8-as keresőképtelenségi kód esetén évente a keresőképtelenség első 15 munkanapjára)

Táppénz

(1,2,5,6,7,9-es keresőképtelenségi kódok esetén az első naptól táppénz jár)

Orvosi igazolás (nem keresőképtelenségi)
Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Távolléti díj

(szülői igazolás alapján hiányzás az iskolából)

Nem

Érvényesíthető

Távolléti díj

70%-a

Nem

Érvényesíthető

Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Távolléti díj Nem érvényesíthető
Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj

70%-a

Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Igazolt fizetett / igazolt nem fizetett távollét Érvényesíthető, ha munkabér fizetés történik
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet
Teljes időtartama
Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj

70%-a

Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Igazolt fizetett / igazolt nem fizetett távollét Érvényesíthető, ha munkabér fizetés történik

 

Igazolt fizetett távollét Igazolt nem fizetett távollét Hatósági karantén keresőképtelenségi igazolás nélkül (otthon tanul, otthon végzi a gyakorlatot) Hatósági karantén keresőképtelenségi igazolással (7 kód)
Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető
Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet

Teljes időtartama

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető

 

További csökkentő tétel

A bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20%-ának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

A nem saját munkavállalója szakirányú oktatását folytató duális képzőhely csökkentő tétel 50%-át veheti igénybe, ennek a 20%-át számolja ki sikerdíjként, de ebből is csak 50%-ot tud érvényesíteni, azaz az igénybe vett adókedvezmény 10 %-át.

 A sikerdíj utáni adókedvezmény a havi előlegbevallásban érvényesíthető.

A kisadózó vállalkozások esetében (KIVA) adóalanya bár mentesül a szociális hozzájárulási adó  bevallása és megfizetése alól, a Szocho tv. 17/§ (4) bekezdés alapján az adókedvezmények akkor is érvényesíthetők, ha más törvény zárja ki ennek megfizetését. (esetünkben a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló)

Egyéb adó és járulék kedvezmények

 • A társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
 • Az egyéni vállalkozó (Szja. 49/B.§) a vállalkozói bevételét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.
 • Szocho tv. 5. § (1) bekezdés szerint nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a kifizetőnek a Szkt. 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel. Tehát a szakképzési munkaszerződésben meghatározott bér figyelembevételével nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettség.

Adómentes juttatások

Tanulóra/képzésben résztvevő személyre vonatkoztatva:

 • A Szkt. alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj,
 • az első szakma megszerzéséhez kapcsolódó egyszeri pályakezdési juttatás,
 • a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás.

Duális képzőhelyre vonatkoztatva:

 • SZMSZ alapján kifizetett munkabér 168.000 Ft-ig
 • Más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás kötelező mértéke 168.000 Ft, de a minimálbér egy havi mértékéig adómentes egyéb juttatás.

Régi Szkt. szerinti együttműködési megállapodás alapján érvényesíthető kedvezmény

A régi Szkt.  alapján egybefüggő szakmai  gyakorlatukat töltő tanulók után érvényesíthető

Feltétele:

 • Együttműködési megállapodás az intézménnyel az Szkr. 128.§ (5b) pontja szerinti kötelező tartalommal (családi és utónév valamint oktatási azonosító)
 • Napi gyakorlati idő elérje a 7 órát

Mértéke egy gyakorlati napra: (szakképzési alapnormatíva x 1 (súlyszorzó) x 70 % )/ 254 )

3 307 Ft/ gyakorlati nap

Példa: A tanuló 4 hét egybefüggő szakmai gyakorlatát tölti 2022. júliusában, 20 gyakorlati napja volt.  A képzőhely (20 x 3307 Ft) 66.140 Ft kedvezményt érvényesíthet. A tanulónak fizetendő díjazás a régi Szkt. 65.§-a alapján 9750 Ft/ minden megkezdett hétre!

Amennyiben Ön duális képzőhelyként tanulókat kíván fogadni, akkor az MKIK kalkulátor segítségével meg tudja határozni, hogy hozzávetőlegesen mekkora összegű adókedvezményre és költségekre számíthat az Ön által kiválasztott hónapban vagy akár több hónapot felölelő időszakban. https://dualis.mkik.hu/kalkulator