keresés a weboldalon

Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara

Kamarai garanciavállalás

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 76. § (1) bekezdése alapján a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható. Ennek tényét a gazdasági kamara – belső szabályozó eszközében meghatározott módon – igazolja.

A szakképző intézmény csak az igazolás birtokában gondoskodhat a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásáról, és ebben az esetben a szakképző intézmény a szakirányú oktatás megszervezéséért felelős szervezet.

Igazolás birtokában nem kerülhet sor szakképzési munkaszerződés megkötésére az igazolással érintett tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel.

Az igazolást a „Kamarai Garanciavállalás” keretében a területi kamara állítja ki a meghatározott szakképző intézmény kérelmére a kérelem területi kamarához történő beérkezését követő 15 munkanapon belül.

A szakképző intézmény kérelmének írásbeli formában kell a területi kamarához beérkeznie elektronikus formában vagy papír alapon. A dokumentumot visszamenőleg nem áll módunkban kiállítani.

Amennyiben a tanév során az Szkt. 83. § (2) b) pontja szerinti úgynevezett „rövidített szakképzési munkaszerződés” megkötésére kerül sor, nem szükséges a „Kamarai Garanciavállalás” kérelmének benyújtása. Abban az esetben, ha a szakképzési munkaszerződés mégsem valósul meg ebben a formában, az igazolás kiállítására visszamenőleg nincs lehetőség, így az intézmény jogszerűtlenül járt el. Javasoljuk, hogy ennek mérlegelésével döntsenek a kérelem benyújtásakor.

A szakképző intézmény kérelmének írásbeli formában kell a területi kamarához beérkeznie elektronikusan vagy papír alapon. A kérelem nyomtatványát mellékletében csatoltuk.

Igazolás kiállítására az alábbi okokból kerülhet sor:

  • nincs egyáltalán (fizikálisan) megfelelő, nyilvántartásban szereplő duális képzőhely az adott szakmában,
  • a lehetséges, megfelelő duális képzőhely(ek) kapacitása kimerült, azaz az által(uk)a szakirányú oktatásra – a kiállított határozat alapján – fogadható tanulói (képzésben részt vevő személy) létszám betelt,
  • nem elegendő a képzési program alapján az az óraszám, amelyet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatás keretében a duális képzőhelyen teljesítene,
  • a felajánlott duális képzőhely aránytalanul messze található a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy lakóhelyétől és/vagy iskolájától,
  • a duális képzőhely nem kívánja fogadni a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt
  • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy nem kíván egyik felajánlott duális képzőhelyen sem szakképzési munkaszerződéssel részt venni a szakirányú oktatásban,
  • egyéb ok.

Az igazolás hiányában iskolában szervezett szakirányú oktatás kettős finanszírozásnak minősül, büntetést vonhat maga után.

Kapcsolódó tartalmak: