keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők feladatai

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértő

 • ellenőrzi a duális képzőhelyen a képzés megkezdéséhez/folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeket, valamint a dokumentáció előkészítettségét, továbbá az ellenőrzés során a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést is,
 • gondoskodik a megállapítások jegyzőkönyvi felvételéről,
 • aláírásával igazolja a jegyzőkönyvezett tartalmat.

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel együttes feltételei:

 • az adott szakmacsoportban, ágazatban megszerzett szakirányú végzettség,
 • az adott szakmacsoport, ágazat valamely területén eltöltött legalább 5 éves szakirányú gyakorlat,
 • szakértői vizsga tanúsítványának megszerzése (vagy speciális esetekben a gyorsított online vizsga tanúsítvány megszerzése, lásd az alábbiakban).

A szakértői névjegyzékbe való jelentkezést a kérelmező magánszemély az általa kiválasztott területi kamarához nyújtja be írásban, a területi kamara honlapján közzétett pályázati felhívás iránymutatásai alapján, a honlapról letölthető jelentkezési lap segítségével.

A jelentkezésben nyilatkozni szükséges

 • az elvárt szakirányú végzettségről,
 • a teljesített szakirányú szakmai gyakorlatról,
 • az ellenőri vizsga tanúsítvány meglétéről, vagy a képzésre és vizsgára való jelentkezésről, és
 • a szakértői névjegyzékbe való felvétel kérelmezéséről a szakmacsoport konkrét megnevezésével.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, valamint a szakirányú szakmai gyakorlat alátámasztását szolgáló egyéb igazoló dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás),
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű és cselekvőképes.

A névjegyzékbe kerülő vállalja:

 • A kamara által szervezett 32 órás szakértői felkészítésen részt vesz, majd annak végén vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően a kamara Tanúsítványt állít ki, mely a következő 3 évig szakértői tevékenységre jogosítja. Tanúsítvány hiányában szakértői tevékenység nem folytatható.
 • A megpályázott területen – előzetes egyeztetést követő – tevékenységben való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
 • A személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi a területi kamara felé.

Pályázati felhívás


A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők képzésének és vizsgájának folyamata

 • A szakértői névjegyzékbe újonnan jelentkezők, akik még nem rendelkeznek szakértői tanúsítvánnyal, a jelentkezés alkalmával egyúttal a szakértői képzésre és vizsgára történő jelentkezési kérelmüket is benyújtják.
 • Azon szakértők, akik már rendelkeznek tanúsítvánnyal, a 3 éves megújító képzésre és vizsgára a területi kamara előzetes értesítése alapján az erre szolgáló kérelem kitöltésével jelentkezhetnek.
 • A képzés írásbeli/online vizsgával zárul, amelyet az illetékes területi kamara szervez és biztosít. A vizsgát sikeresen teljesítők számára a területi kamara tanúsítványt állít ki. A szakértői tanúsítvány érvényességi ideje 3 év.
 • Az ellenőrzésben részt vevő szakértőnek a képzést és a vizsgát 3 évente meg kell újítania.
 • Amennyiben a szakértő a 3 éves megújító vizsgát nem teljesíti határidőben, legfeljebb 365 napra passzív státuszba helyezhető, amíg a megújító vizsgát teljesíti. A 365 napos passzív státuszt követően, amennyiben a szakértő a megújító vizsgát nem teljesíti, a területi kamara törli a nyilvántartásból.

A szakértői névjegyzékből való törlés

A szakértői névjegyzékből történő törlés megvalósulhat a szakértő írásbeli kérésére, a területi kamara kezdeményezésére, illetőleg megvalósul a szakértő elhalálozása esetén.

A területi kamara kezdeményezésére történő törlés esetei:

 • a szakértő a gyorsított online képzést és vizsgát követő 365 napon belül, illetőleg a következő vizsgaidőszakra kijelölt utolsó vizsganapig nem teljesíti a szakértői képzést és vizsgát,
 • a szakértő a tanúsítványát nem újítja meg a megszerzéstől számított 3 éven belül és a 365 napos passzív státusz is letelik,
 • a szakértő szakmai munkája nem megfelelő, emberi magatartása helytelen, elfogadhatatlan, vagy etikai vétséget követ el.

A névjegyzékből történő törlés kamarai kezdeményezése esetén az indoklást hivatalos levélben, elektronikus úton kell megküldeni a szakértő részére.