keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Építőipari kivitelezési regisztráció

Tájékoztató a vállalkozói kivitelezői nyilvántartásba vételről

Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden építőipari kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz bejelenteni.

Az új vállalkozások/vállalkozók kivitelezői tevékenységük bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

 

A BEJELENTÉS MÓDJA

Az elektronikus regisztrációs szoftver segítségével  szükséges az adatlapot kitölteni, ehhez be kell jelentkezniük ügyfélkapu/cégkapu regisztrációjukkal.

A számítógéppel nem rendelkező ügyfelek személyesen is eleget tehetnek ezen kötelezettségüknek Kamaránk ügyfélszolgálati irodáiban (társas vállalkozások esetén aktuális cégkivonat szükséges).

A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen a módon tehetik meg.

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített bankszámláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

A regisztráció teljesülése esetén a regisztrációs szám kiadása kb. 2 munkanap, melyet elektronikus tárhelyére (ügyfélkapura/cégkapura) küldünk meg. Ezzel egyidejűleg a papír alapú határozatok postai úton történő megküldése megszűnt.

 

ONLINE ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐI ADATBÁZIS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online építőipari kivitelezői nyilvántartása az alábbi címen elérhető:

https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses

 

A BEJELENTÉS DÍJA

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számlájára. Az utalás közleményébe be kell írnia vállalkozói adószámát. 

 

IGAZOLÁS, SZÁMLA

Számlát a kamara nem állít ki a befizetés pénzügyi igazolásához.
Átutalással történt pénzügyi rendezés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetési esetén a pénztári bevételi bizonylattal igazolható a 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát;
 • a nyilvántartási szám hatályának kezdetét;
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult;
 • az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait;
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel;
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével;
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.